ساعت و تاریخ ایران و جهان


ساعت به وقت ایران
ساعت جهانی
ساعت استانبول
ساعت نیویورک
ساعت لندن
ساعت مسکو
بیشتر
>> بزودی
شمسی
۴ فروردین ۱۴۰۲
میلادی
24 March - 2023
قمری
02 رمضان 1444
متن امروز : به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید

به قلم در آوردن زیبایی مسجد نصیرالملک به راستی کار دشواری است. چه کسی می‌‌تواند همنشینی رنگ‌‌ها و نقش‌‌ها را به گونه‌ای توصیف کند که به پدیده‌‌ای که در مسجد نصیرالملک اتفاق می‌افتد کمی نزدیک باشد؟

+ بیشتر بخوانید ...
  • ساعت ایران

  • ساعت ایران