تکست تبریک عید نوروز 7 - پازلا

و گرنه بهار یک فصل تکراریست!
گذشت عمر تبریک ندارد…
صافی دلها و نو شدن ها تبریک دارد…
شاد ترین ایام را برایتان آرزو دارم
نه برای امروز ، بلکه برای فردای هر روز . . .
سال نو مبارک