ساییده شدن لاستیک ها و پیشنهاداتی برای جلوگیری از آن

یکی دریگر از قطعات مصرفی خودرو، یعنی قطعه ای که طول عمر مفید داشته و در اثر استفاده فرسوده می شود، لاستیک خودرو است. لاستیک ها وزن خودرو را تحمل می کنند و علاوه بر آن در هدایت و سلامت رانندگی تأثیر فراوانی دارند. لاستیک ها بایستی در مدت زمان مشخص بررسی شده و در صورت نیاز اقدام به تعویض آن ها شود.

لاستیک ماشین

علت ساییده شدن لاستیک

ساییده شدن تایر ها یا همان لاستیک های خودرو غالباً در خودروهای قدیمی مشاهده می شود. ساییده شدن علل گوناگونی می تواند داشته باشد. یکی از رایج ترین عوامل، به هم خوردن زاویه تنظیم لاستیک ها به مرور زمان است. نوع رانندگی و به نوعی دست فرمان! نیز از جمه عوامل دیگر است. به عنوان مثال دستی کشیدن و تیک آف کردن می تواند سبب ساییده شدن لاستیک های خودروی شما شود.

فرمان خودرو

چنانچه حین رانندگی، اتومبیل تمایل کشده شدن به یک سمتی دارد وی ا با رها کردن فرمان، اتومبیل به مسیری منحرف می شود، ابتدا به بررسی تنظیم باد لاستیک بپردازید. این عامل میتواند باعث ساییده شدن نامتوازن و کمتر و بیشتر یک لاستیک نسیب به بقیه شود. چنانچه باد لاستیک ها تنظیم بود، تنظیم و میزان بودن فرمان باید در دستور کار قرار گیرد. میزان نبودن فرمان نیز می تواند سبب ساییده شدن لاستیک ها شود.

فنربندی

فنرهای خودرو در دست اندازها نقش ضربه گیر دارند. اجزای فنربندی خودرو باعث هم سویی لاستیک ها می گردد. آسیب در هر یک از بخش های فنر می تواند باعث آسیب به سایر بخش ها شده و فشار وارده روی چرخ ها افزایش یافته و در نهایت سبب فرسایش و یا ساییده شدن آن ها شود.

همسویی لاستیک‌ها

یکی دیگر از عوامل مهم همراستایی لاستیک ها ست. یعنی لاستیک ها در یک سو و یک راستا قرار داشته باشند. هم سو بودن مانع از اصطکاک و سُرخوردن ور نتیجه ساییده شدن لاستیک ها می شود. برای همراستایی لاستیک ها باید به یک تعمیرکار ماهر مراجعه کنید.

انواع ساییده شدن لاستیک

ساییده شدن لاستیک خودرو انواع گوناگونی دارد.
ساییده شدن وسط لاستیک‌ها
ساییده شدن لاستیک ها از بخش میانی نشان از زیاد بودن باد لاستیک هاست. لذا باید حجم باد لاستیک ها کمتر و تنظیم شود. زیاد بودن باد لاستیک باعث افزایش فشار به بخش مرکزی لاستیک و در نتیجه سبب سایش آن خواهد شد.
ساییده شدن کناره لاستیک‌ها
اگر ساییده شدن در بخش های کناری لاستیک است، به احتمال فراوانباد لاستیک ها کم تر از حد لازم است. این عامل سبب انتقال فشار به بخش های کناری لاستیک و ساییده شدن آن می شود.
برآمدگی یا تورفتگی لاستیک‌ها
به برآمدگی و یا تورفتگی، پله شدن نیز می گویند. در پله شدن لاستیک بهتر است به دنبال رفع مشکل در فنربندی اتومبیل باشید. نقص در فنربندی باعث برهم زدن تعادل لاستیک شده و در نتیجه منجر به بروز برآمدگی و یا تورفتگی در لاستیک می گردد.
ساییده شدن لبه‌ بیرونی و داخلی لاستیک
لبه های بیرونی و داخلی لاستیک نیز از جمله ساییده شدگی های لاستیک است. در این حالت مشکل ناشی از کمبر و یا کستر خودرو باوده و باید زوایای مروبطه بررسی شوند. برای حل این حالت توصیه می شود به تعمیرکاران مجرب و با تجربه مراجعه نمایید.

جلوگیری از ساییده شدن لاستیک‌ها

برای جلوگیری از ساییده شدن لاستیک ها می توانید اقدامات زیر را در نظر داشته باشید.

  • بررسی منظم لاستیک ها و اطلاع از آج لاستیک و تعویض به هنگام آن ها از نکات مهم است.
  • در فصول مختلف سال فشار وارده بر لاستیک های نیز مختلف است. انبساط و انقباض تایرها سبب کم و زیاد شدن و تغییر در باد لاستیک ها می شود. لذا تنظیم باد در فصول مختلف از دیگر اقدامات مناسب است.
  • رانندگی با سرعت زیاد و ترمز ناگهانی سبب اصطکاک زیادی بین لاستیک و زمین می شود همچنین تیک آف کردن و رانندگی پر شتاب و پرهیجان می تواند باعث ساییده شدن لاستیک شود. بهتر است تا حد امکان از این فعالیت ها اجتناب کنید.
  • لاستیک های جلوی خودرو غالباً زودتر از بقیه ساییده می شوند. یک اقدام مناسب تعویض و جابه جایی لاستیک های جلو و عقب برای دومرتبه در سال است. این که به طول عمر و کیفیت لاستیک تأثیر زیادی دارد. توصیه این کار با صلاحدید و مشورت یک تعمیرکار ماهر انجام شود.

لاستیک های فصلی و مناسب فصول مختلف

رانندگی در فصل های مختلف سال با تغییرات آب و هوایی گوناگون، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال در فصل زمستان جاده لغرنده تر بوده و اصطکاک بیشتری بین لاستیک و زمین مورد نیاز است. استفاده از تایر مناسب با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه ای یک دیگر از راهکارهای مناسب است.

لاستیک های زمستانی

در تایرهای زمستانی، لاستیک بیشتری به کار رفته است لذا نرم تر از سایر لاستیک ها هستند. نرم تر بودن لاستیک باعث افزایش اصطکاک بین لاستیک و جاده می گردد.

این لاستیک ها با علامت کوه برف و یا دانه های برفی از سایر لاستیک ها مشخص و مجزا می شوند.

لاستیک های زمستانی شیارهای بیشتری بر روی خود دارند. این شیارها دارای تقارن هستند. این عامل، پخش آب و برف را با راحتی بیشتری ممکن می سازد.

لاستیک‌های تابستانی

تایرهای تابستانی برای آب و هوای گرم و خشک طراحی شده اند. این لاستیک ها از سختی بیشتر آج کمتری نسبت به لاستیک های زمستانی برخوردارند.

لاستیک های چهار فصل

درکنار لاستیک های فصلی، تایرهایی نیز برای استفاده در حد فاصل زمستان و تابستان درنظر گرفته شده اند. امکان استفاده از این لاستیک ها در چهار فصل سال وجود دارد.