رنگ های مختلف دود اگزوز و معنای آن ها

جدای از معضل آلودگی دودهای خارج شده از اگزوز خودروها، به کمک آن ها می توان به شناسایی برخی از مشکلات خودرو پرداخت. گازها و دودهای خروجی از موتور به وسیله قطعه ای به نام کاتالیست به منظور جلوگیری از ورود ترکیبات سمی به محیط زیست فیلتر می شوند. کاتالیست غالباً باعث کاهش آلاینده های مضر می گردد.

دودهای خروجی از اگزوز ممکن است به رنگ های سفید، سیاه، خاکستری و آبی دیده شود. هر یک از این رنگ ها می تواند نشان از وجود مشکلی در خودرو باشد.

تغییر رنگ دود اگزوز چه زمانی جدی است؟

در صورت عملکرد درست موتور خودرو و احتراق کامل آن، رنگ دود خروجی از اگزوز باید بی رنگ باشد و بوی آن نیز غلظت زیادی نداشته باشد. لذا تغییر در رنگ دود اگزوز می تواند نشان دهنده نوعی مشکل فنی باشد. توصیه می شود در این مواقع به تعمیرگاه خودرو مراجعه نمایید.

Exhaust smoke

• دود سفید

رنگ سفید دود اگزوز در هوای سرد تا حدودی طبیعی است. زیرا خودرو به خوبی گرم نشده و به علت بخارآب دود سفید به صورت سفید رنگ خارج می شود. اما در 2 وضعیت دود سفید می تواند نشانه مهمی باشد :

دود خارج شده به سرعت از بین رود

این حالت می تواند ناشی ازنشت مایع در واشر سرسیلندر خودرو باشد. این حالت معمولاً به دلیل نشتی مایع خنک کننده به محفظه احتراق رخ می دهد. از طرف دیگر، اگر دود سفید خارج شده به سرعت از بین نرود ممکن است روغن سوزی وجود داشته باشد.

دود خارج شده از اگزوز سفید و غلیظ بوده اما به سرعت از بین نرود.

این حالت می تواند علامتی از بروز مشکل در واشرسرسیلندر خودرو باشد. اگر مشکل جدی باشد، آب رادیاتور وارد سیلندر شده و ممکن است سبب آسیب به خودرو شود. معمولاً در این حالت آب رادیاتور به صورت غیرعادی خالی شده و خودرو جوش آورد.

• دود سفید در خودروهای گازی

خودروهای گازسوز بخار زیادی تولید می کنند. این بخار در روزهای سرد بیشتر از قبل نیز می گردد. لذا این دود، در خودروهای گازی می تواند نشان دهنده مشکل خاصی نباشد.

• دود آبی

دود آب خروجی از اگزوز بسیار حائز اهمیت و جدی است. این حالت معمولاً به علت نشتی روغن و روغن سوزی به وجود می آید.

چنانچه با کم شدن سرعت اتومبیل، دود اگزوز آبی می شود، ممکن است مشکل در سرسیلندر باشد.

چنانچه در شتاب گرفتن اتومبیل دود اگزوز آبی می گردد، ممکن است مشکل در رینگ پیستون باشد.

• خروج دود سیاه

اگر خودرو مدت زمان زیادی خاموش باشد، ممکن است برای مدت زمان نسبتاً کوتاهی دود سیاه خارج کند که طبیعی است. این درحالی است که خروج دود سیاه در طولانی مدن به معنی سوزاندن سوخت اضافی است و خودرو در مصرف سوخت دچار مشکل است و باید جدی گرفته شود. این عامل می تواند به دلیل مناسب نبودن اکسیژن دریافتی، مشکل در فیلتر سوخت، منیفولد و ای تنظیم نبودن موتور به وجود آید.

• دود اگزوز به رنگ خاکستری

این حالت اغلب در مواردی به وجود می آید که انبار اگزوز دچار مشکل است. خارج شدن دود خاکستری می تواند با جرقه های کوچکی نیز همراه باشد.

چند نکته مهم

مهم ترین نکاتی که باید در زمینه تغییر رنگ اگزوز در نظر داشته باشید عبارتند از:

  • نوع سوخت خودرو بسیار حائز اهمیت است. قبل از هر کاری از نوع سوخت اطمینان حاصل کنید.
  • میزان غلظت و بودی دود اگزوز را بررسی نمایید.
  • رفتار دود را درحالت های مختلف خصوصاً در سرعت کم و حرکت پرشتاب در نظر داشته باشید.
  • میزان ماندگاری دود نیز از دیگر نکات مهم است.

چنانچه متوجه تغییرات رنگ دود خودرو شدید، لازم به تعمیرگاه مراجعه نمایید. توجه داشته باشید به دلیل آن که غالباً مشکلات از این دست از نوع فنی است لذا خودتان قادر به همکاری نخواهید بود.