#تگ :

روز مادر

روز مادر

عکس پروفایل (عکس نوشته) تبریک روز مادر

مادر جایگاه و مقامی رفیع و والا دارد و از باید منزلت مادر همیشه حفظ شود و همانطور که در آیات قرآن و آموزه های دینی به کرات به آن اشاره شده است. وظیفه فرزند در مقابل زحمات والدین، نیکی ...
تاریخ ارسال : 28 دی 1400