دسته بندی :

ت

تصادف

تعبیر خواب تصادف

تعبیر خواب تصادف کردن ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم . تصادف در خواب بصورت کلی نشانه خوبی نیست و خطرناک است معمولا نشان ...
تاریخ ارسال : 16 آبان 1399