دسته بندی :

پ

تعبیر خواب پابرهنه

تعبیر خواب پابرهنه

تعبیر خواب پای برهنه به روایت خالد بن علی بن محد العنبری اگر در خواب پای برهنه دیدید معنی خواب شما این است که دچار خستگی می شوید. اگر کسی در خواب دید که با یک پا حرکت می کند معنی خواب ...
تاریخ ارسال : 13 اسفند 1399