دسته بندی :

ب

بلبل

تعبیر خواب بلبل

تعبیر خواب بلبل به روایت ابراهیم کرمانی بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به خواب، كلام خوش و سخن لطيف است.اگر بيند بلبلي بپريد، دليل كه فرزند يا غلام او ضايع گردد.اگر بيند بلبل در ...
تاریخ ارسال : 13 اسفند 1399