دسته بندی :

ع

عصبانیت

تعبیر خواب عصبانیت ( خشم )

خشونت همواره جزئی از زندگی ما انسان‌ها بوده است. در واقع، خشم و عصبانیت و جدال در تمام جنبه‌های زندگی ما حضور دارد، بنابراین کاملا عادی است که هر از گاهی خواب خشم و دعوا و جنجال ببینیم. تعبیر خواب عصبی ...
تاریخ ارسال : 18 اسفند 1399