دسته بندی : الف

راز و نیاز

تعبیر خواب انعام

دیدن انعام در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود.  تعبير خواب انعام به روايت لیلا برایت اگر در خواب ببینید به کسی انعام می دهید، نشانه آن است که مورد ...
تاریخ ارسال : 2 دی 1399
راز و نیاز

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم . از آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می ...
تاریخ ارسال : 15 آبان 1399