دسته بندی :

الف

انعام دادن

تعبیر خواب انعام

دیدن انعام در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود.  تعبير خواب انعام به روايت لیلا برایت اگر در خواب ببینید به کسی انعام می دهید، نشانه آن است که مورد ...
تاریخ ارسال : 2 دی 1399
آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان

تعبیر خواب آتشفشان ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم . از آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می ...
تاریخ ارسال : 15 آبان 1399