آیا خالکوبی یا تاتو وضو را باطل میکند ؟

تاتو یا همان خالکوبی سنتی دیرینه در کشورهای جهان است که افراد برای زیباتر شدن نقوشی را با ماندگاری دائمی روی پوست خود ایجاد می‌کنند .
امروزه خالکوبی کردن در سراسر جهان فراگیر شده و زنان بیشتر ابروان و خطوط مژه و لب‌های خود را تاتو می‌کنند. مردان هم بیشتر به ایجاد نقش و نگارهایی روی بازو، ساعد و کتف‌های خود تمایل دارند .
خالکوبی از زمان‌های قدیم در ایران رایج بوده، چنانچه مولوی در مثنوی معنوی از آن به عنوان کبودی زدن یاد می‌کند که بیشتر زنان ، پهلوانان و اوباش جاهل طالب انجام این‌ کار بوده‌اند .

خالکوبی یا تاتو

آیة الله مکارم شیرازی ( مدظله ) :

سوال : خالکوبى چه حکمى دارد و آیا براى غسل و وضو مشکلى ایجاد مى کند؟
 هرگاه ضرر خاصّى براى بدن نداشته باشد عکسهاى موجب فساد اخلاق در آن نباشد جایز است و در هرحال براى وضو و غسل مشکلى ایجاد نمى کند .

سوال: آیا خالکوبی در اسلام حرام است؟ چرا؟
 حرام نیست مگر اینکه عکس های مستهجن باشد و یا اسامی مقدس که در حال عدم وضو یا جنابت مایه اشکال شود .

 آیة الله خامنه ای ( دام ظله ) :

سوال : حکم حضرتعالى درباره تاتو کردن ابرو براى زنان چیست ؟
جواب : مانع ندارد ، و اگر در نظر عرف زینت محسوب مى‌شود باید از نامحرم بپوشانند .

به طور کلی حکم خالکوبی براساس فتوای آیة الله خامنه ای مدظله العالی چنین است :

« خالکوبی حرام نیست و اثری که از آن در زیر پوست می گذارد مانع از رسیدن آب نیست و وضو و غسل با آن صحیح است . »

 آیة الله سیستانی ( دام ظله ) :

سوال : کاشتن ابرو برای زنان اشکال دارد یا خیر؟
جواب: کاشتن ابرو به جهت وضو و غسل اشکال دارد ولی خالکوبی کردن آن مانعی ندارد ….

سوال : ایا داشتن خالکوبی بر روی بازو برای گرفتن وضو ایجاد اشکال می کند؟ چنانچه جواب مثبت است لطفا راهنمایی بفرمائید چه باید کرد؟
جواب : ایجاد اشکال نمی کند.

سوال : آیا خانمهایی که دارای تاتو بر روی ابروهای خود می باشند می توانند به حج بروند ؟
جواب : اشکال ندارد و به حج ضرری نمیرساند .

سوال : تاتو کردن ابروها چه حکمی دارد ؟
جواب : مانعی ندارد ولی اگر زینت شمرده شود باید زنان از نامحرم آن را بپوشاند .

سۆال : تاتوکردن ابروها و لبها چه حکمی دارد ؟
جواب : اشکال ندارد ولی زنها باید ان را چنانچه عرفا زینت حساب شود باید از نامحرم بپوشانند .