آثار و برکات وضو در روایات ها

در ارتباط با وضو و فضیلت های بسیار آن، روایات متعددی وجود دارد. در این مطلب می خواهیم به تعدادی از روایات اسلامی درباره با اهمیت وضو و جایگاه آن اشاره نماییم .

پیامبر اکرم (ص) در سفارشی به حضرت علی (ع) این چنین می فرمایند :
(( يا عليُّ ، ثَلاثٌ دَرَجاتٌ ، و ثَلاثٌ كفّاراتٌ ، و ثَلاثٌ مُهلِكاتٌ ، و ثَلاثٌ مُنجِياتٌ،فأمّا الدَّرَجاتُ فإسباغُ الوُضوءِ في السَّبَراتِ . ، و انتِظارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ ، و المَشيُ بِاللَّيلِ و النَّهارِ إلَى الجَماعاتِ … ))
اى على! سه چيز درجه است و سه چيز كفّاره، سه چيز مُهلك است و سه چيز نجات بخش. آن سه كه درجه است: يكى خوب و كامل وضو گرفتن در هواى بسيار سرد است و [دوم ]انتظار كشيدن براى نماز بعد از نماز و [سوم] شركت كردن در نمازهاى جماعت در شبانه روز است … ))

وضو

در ارتباط با پاداش ویژه وضو گرفتن در شرایط و آب و هوای سرد از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است که ایشان می فرمایند:
(( هر كس در سرماى شديد خوب وضو بگيرد، دو سهم اجر و پاداش دارد و هر كه در گرماى سخت، كامل وضو بگيرد يك سهم اجر دارد. ))

نقش وضو در از بین بردن گناهان

در باب اهمیت وضو و خواندن نماز در از بین بردن گناهان، پیامبراکرم (ص) می فرمایند: 
(( كامل به جا آوردن وضو در موقعيت هاى سخت و به حركت انداختن گام ها به سوى مساجد و انتظار كشيدن براى نماز بعد از نماز، گناهان را يكسره مى شويد. ))
در روایتی دیگر از پيامبر اکرم (ص) آمده است: 
هرگاه بنده وضو گيرد، گناهانش همچون برگ هاى اين درخت فرو مى ريزند.
در همین رابطه امام على (ع) می فرمایند : 
(( هر كس درست طهارت بگيرد و سپس به مسجد برود، تا زمانى كه حَدَثى از او سر نزده باشد، همواره در حال نماز محسوب مى شود. ))

حکمت وضو

امام باقر (ع) می فرمایند:
(( وضو در حقيقت حدّى از حدود خداست تا اينكه خداوند بداند چه كسى از او فرمان مى برد و چه كسى نا فرمانيش مى كند. ))
همچنین در ارتباز با حکت وضو از امام رضا (ع) نقل شده است که ایشان می فرمایند:
 (( وضو برای آن است که بنده وقتى براى مناجات با خداوند جبّار در برابر او مى ايستد، پاك باشد، فرمان او را اطاعت كرده باشد و از آلودگى ها و نجاست پاكيزه باشد، به علاوه اينكه وضو باعث از بين رفتن حالت كسالت و زدودن خواب آلودگى و پاك ساختن دل براى ايستادن در حضور خداوند جبّار است. ))

آثار و برکات وضو

پيامبر اکرم (ص) می فرمایند : 
خداوند عزّ و جلّ امّت مرا در روز قيامت، بر اثر وضو، با چهره هاى زيبا و دست و پاى سفيد محشور مى كند.
در جایی از پیامبر اکرم (ص) سؤال شد که آن حضرت چگونه امت خود را از میان امت های پیشین، از حضرت نوح (ع) تا امت خود آن حضرت، می شناسند؟ ایشان فرمودند:
(( آنان به دلیل وضو، پيشانى و دست و پاهایشان سپيد است، هيچ كس جز آنان چنين خصوصيّتى را ندارند. همچنين آن ها را از اين مى شناسم كه كار نامه شان به دست راست شان داده مى شود. ))
در این باره امام هادی (ع) می فرمایند: هنگامی که خداوند عزّ و جلّ با حضرت موسی (ع) سخن گفت، حضرت موسی (ع) عرض کرد: خداوندا! پاداش کسی که از خشیت تو وضو را به طور کامل به جا آورد چیست؟ خداوند به آن حضرت فرمود: (( روز قيامت او را در حالى مبعوث مى كنم كه در پيشانيش نورى مى درخشد. ))

بی مهری

پيامبر خدا (ص) در ارتباط با اهمیت وضو و سعی در با وضو بودن در اکثر اوقات می فرمایند:
(( خداوند متعال مى فرمايد هر كس حَدَثى از او سر زند و وضو نگيرد به من بى مهرى كرده است و هر كس حدثى از او سر زند و وضو بگيرد و دو ركعت نماز به جا نياورد به من بى مهرى كرده است و هر كس حدثى از او سر زند و وضو بگيرد و دو ركعت نماز بگزارد و مرا بخواند و من آن چه را از امور دين و دنيايش از من خواسته است برآورده نكنم، بى گمان به او بى مهرى كرده ام و البته من خداوندگار بى مهرى نيستم. ))

فضيلت دائم الوضو بودن

در روایات بسیاری تأکید شده است که انسان تا می تواند همواره با وضو باشد و طهارت داشته باشد.
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
(( فراوان وضو بگير تا خداوند عمر تو را زياد گرداند. اگر توانستى شب و روز با طهارت باشى اين كار را انجام بده ؛ زيرا اگر در حال طهارت بميرى، شهيد خواهى بود. ))
همچنین رسول اکرم (ص) می فرمایند:
(( كسى كه با طهارت بخوابد، همانند روزه دارِ شب زنده دار است. ))