دسته بندی :

دعا ها

دعا برای موفقیت فرزندان

دعا برای سر به راه شدن و موفقیت فرزندان

یکی از کلیدی‌ ترین رمزهای موفقیت فرزندان در طول زندگی، دعای خیر والدین در حق فرزندان می‌باشد. والدینی که می‌خواهند فرزندانی سر به راه داشته باشند میتوانند دعاهای زیر را بخوانند. دعا برای فرزندان نافرمان : اگر فرزند کسی نافرمان باشد بعد ...
تاریخ ارسال : 5 آبان 1399
شفای مریض ها 4

انواع دعا برای شفای مریض

بی‌شک دعا یکی از ابزارهای معنوی جهت گره‌گشایی از چالش‌های فردی و اجتماعی است؛ چه آن کس که طالب رشد و پیشرفت در معنویت است و چه آن کس که در صدد رفع سایر احتیاجات خود است، نیازمند دعاست؛ چرا ...
تاریخ ارسال : 4 آبان 1399