حد ترخص چیست و مقدار آن چقدر است ؟

چه مسافتی باید طی شود برای آن که یک مسافر نماز خود را شکسته بخواند؟ حد ترخص چیست و مقدار آن چه قدر است؟ در این مطلب قصد داریم به پاسخ به این سوالات و ارائه برخی اطلاعات در این باره بپردازیم .

حد ترخص

حد ترخص چیست؟

حد ترخص مقدار مسافتی است که مسافر با پیمودن آن باید نماز خود را شکسته بخواند و یا می تواند روزه خود را افطار نماید. در اصطلاح دینی حد ترخص به مکانی گفته می شود که از آن جا دیوارهای شهر دیده نمی شود و اذان شهر به گوش نمی رسد. البته این در صورتی است که مانعی برای دیدن و شنیدن وجود نداشته باشد و اذان نیز بدون بلندگو گفته شود.

توجه به این نکته ضروری است که از زمان شکل گیری شهرهای بزرگ و توسعه رسانه ها از بابت پخش اذان، تعیین حد ترخص نیاز به دقت بیشتری دارد. بسیاری از فقیهان معتقد هستند که در شهرهای بزرگ معیار حد ترخص دیوارهای شهر نبوده بلکه آخرین دیوارهای محله ملاک است .

مسافت شرعی

میزان کل مسافت طی شده که می تواند به صورت رفت و برگشت و حداقل به اندازه 45 کیلومتر باشد یا به عبارتی دست‌کم 8 فرسخ شرعی، مسافت شرعی نام دارد. لذا یک مسافر بایستی حداقل به میزان 5/22 کیلومتر از وطن خود دور شود تا مسافت شرعی را پیموده باشد. میزان حد ترخص نیز طبق تحقیقات انجام شده در حدود 1350 متر از آخر شهر می باشد.

امروزه در اغلب شهرهای کشور تابلوی حد ترخص در خارج از شهرها نصب گردیده است .

تفاوت مسافت شرعی و حد ترخص

از شرایطی که مسافر می تواند نماز خود را شکسته بخواند آن است که شخص مسافر تصمیم داشته باشد و قصد کند که به اندازه 8 فرسخ می خواهد سفر کند. یعنی به اندازه مسافت شرعی. حال چنان چه مسافر مقدار معینی از این مسیر را طی نمود یعنی همان حد ترخص، می تواند نمازش را شکسته بخواند و یا روزه اش را افطار نماید. توجه شود همین معیار برای رسیدن به وطن و یا مکانی که بیشتر از 10 روز در آن جا اقامت داشته نیز جاری می باشد.