دسته بندی :

حکایت و داستان های کوتاه

قضاوت

چند داستان درباره قضاوت اشتباه

با این که همه ما می دانیم قضاوت کردن بر رفتار و گفتار دیگران از زشت ترین و آزاردهنده ترین ناهنجاری های رفتاری ما است؛ اما بیشتر اوقات آگاهانه یا ناآگاهانه مرتکب آن می شویم و موجب آزردگی خاطرشان می ...
تاریخ ارسال : 12 دی 1400
حکایت های بهلول

10 حکایت جالب و خواندنی از بهلول

داستان‌های طنز و حکایت‌های زیبای بهلول، نشان از درایت و عقل مردی دارند که توانست با زبان طنز و تظاهر به جنون سخن حق را به صاحبان قدرت بگوید. بهلول به معنی مرد خندان یا کسی که خوبی‌های زیادی دارد، لقب ...
تاریخ ارسال : 17 اسفند 1399