دسته بندی :

پایتون

پایتون

آموزش حلقه while در پایتون

حلقه‌ها بخش جدایی‌ناپذیر از هر زبان برنامه‌نویسی هستند. زمانی‌ که بخواهیم عملی را روی داده‌ای بارها تکرار کنیم از حلقه‌ها استفاده می‌کنیم. بنابراین حلقه‌ی for و while بخش مهمی از پایتون به حساب می‌آیند. حلقه while در پایتون حلقه while در پایتون ...
تاریخ ارسال : 2 اردیبهشت 1400